Topic: Nhờ Admin giải giúp

DifBux Forum > Việt Nam > Nhờ Admin giải giúp

Search

voquoc

Posts: 9
Balance:0.12100
Received:0
Referrals:72
Points:235

Oct/12/2018 at 1:18

Mình lấy 1 ví dụ: Thành viên tiêu chuẩn chỉ giới hạn 200 Ref, nhưng khi mình nâng cấp lên mình mua được 500Ref, sau khi hết 1 năm mình xuống lại thành viên tiêu chuẩn, thì mình vẫn giữ được 500Ref của mình hay là bị trừ chỉ còn 200Ref, mong Admin hổ trợ, Tks Admin

admin

Admin

Posts: 342

Oct/12/2018 at 9:40

Bạn vẫn giữ được nguyên 500 giới thiệu nhé, nhưng thông thường với lượng giới thiệu cao mà membership chỉ là Standard thì sẽ bất lợi. Và có thể bên mình cũng sẽ cập nhật script để nếu vượt quá lượng giới thiệu mà membership quy định thì bạn sẽ không nhận được thu nhập của những giới thiệu vượt quá đó.