Topic: Hỏi Admin, Lỗi chuyển tiền từ PM vào Rental Balance

DifBux Forum > Việt Nam > Hỏi Admin, Lỗi chuyển tiền từ PM vào Rental Balance

Search

voquoc

Posts: 11
Balance:-0.43300
Received:0
Referrals:5
Points:62

Sep/26/2018 at 14:50

Sao mình chuyển tiền từ PM vào Rental Balance hệ thống báo thành công rồi mà mình vẩn chưa nhận đc tiền vậy Admin

admin

Admin

Posts: 342

Sep/26/2018 at 15:29

Sao mình chuyển tiền từ PM vào Rental Balance hệ thống báo thành công rồi mà mình vẩn chưa nhận đc tiền vậy Admin

Post by voquocBạn gửi ticket với transaction id của PM giúp mình nhé. Mình sẽ check.

voquoc

Posts: 11
Balance:-0.43300
Received:0
Referrals:5
Points:62

Sep/26/2018 at 22:45

hi
Last edit by: voquoc, Sep/27/2018 at 23:15

admin

Admin

Posts: 342

Sep/26/2018 at 23:57

15:32 26.09.18 Transfer U14631625
DifBux.com -10.19 0.199 3.49 Sent Payment 10.00 USD to account U14631625. Memo: Shopping Cart Payment. Add funds to Rental Balance. Payment ID: 1

Post by voquocBạn không nên post thông tin giao dịch của mình công khai thế này nhé. Mình đã edit lại topic để ẩn transaction id. Mình sẽ kiểm tra và cộng vào tài khoản của bạn.

voquoc

Posts: 11
Balance:-0.43300
Received:0
Referrals:5
Points:62

Sep/27/2018 at 16:01

vẫn chưa nhận được phản hồi bạn nha

admin

Admin

Posts: 342

Sep/27/2018 at 16:32

Đã cộng cho bạn nhé

voquoc

Posts: 11
Balance:-0.43300
Received:0
Referrals:5
Points:62

Sep/27/2018 at 23:05

ok tks admin